WiggleLess Dog Back Brace

WiggleLess

Wat is een Wiggleless?

De naam zegt het al, WiggleLess is een backbrace om de rug met lichte en zware klachten stabiel te houden. Stabiliteit van een rug is erg belangrijk wanneer honden lichte tot zware rugklachten vertonen. Al dan niet veroorzaakt door problemen in de rug zelf of door andere klachten van het bewegingsstelsel.

Wanneer een Wiggleless?

– Artrose, slijtage van gewrichten zonder dat er sprake is van ontstekingen.
– Artritis, ontstekingen van gewrichten door artrose.
– Spondylose, aantasting van wervels, tussenliggend kraakbeen (tussenwervelschijven) in de meest bewegende delen van de wervelkolom.
– Lage rugklachten door heupdysplasie.
– Herstellende na een operatie.
– Revalidatie
– Trauma
– Verkeerde loop door onder beschreven oorzaken.

Rugklachten kunnen vele oorzaken hebben die niet altijd direct aan de rug zelf te wijten zijn.

Elleboogdysplasie hier onder vallen OCD (Osteochondrosis dissecans), LPA (Losse Processus Anconeus), LPC (Losse Processus Coronoideus).
Bij elleboogdysplasie gaat het bij alle drie de vormen altijd om een los stukje kraakbeen wat zeer pijnlijk is. Komt men er op jonge leeftijd achter dan is het ook raadzaam om het zo snel mogelijk te opereren.

Ook problemen met spieren, pezen en banden zorgen ervoor dat honden verkeerde bewegingen maken die belastend zijn voor de rug. De WiggleLess kan ook periodiek ingezet worden tot herstel bereikt is.

De WiggleLess zal stijfheid en pijn tijdens en na wandelingen verminderen en in de toekomst ouderdomsproblemen uitstellen.

Hoe de maat te nemen?

Van midden de schouderbladen tot waar de heupen beginnen.

Prijzen WiggleLess Back Brace

X small € 85,90
Borstomvang 35 tot 40 cm  — Rug lengte 17 tot 25 cm

Small € 106,80
Borstomvang 40 cm tot 45 cm — Rug lengte 27 cm tot 30 cm

Medium € 123,50
Borstomvang 50 cm tot 60 cm — Rug lengte 30 cm tot 35 cm

Large € 160,00
Borstomvang 60 tot 70 cm — Rug lengte 35 tot 45 cm

 

Bestel in de de webshop:
www.hondengezondheid.nl/product/wiggleless-dog-back-brace

Mocht de maat afwijkend zijn dan hebben we speciale verlengstukken om de omvang te vergroten deze zijn van hetzelfde materiaal en kunnen er in één enkele handeling tussengeplaatst worden.

Small € 7,50
Medium € 8,50
Large € 9,50

Mathias
Niet alleen de supplementen maar ook de WiggleLess Back Brace wordt door onze honden uitgetest.
Op de eerste foto staat Mathias met het comfort shirt hier kun je goed zien dat zijn houding niet goed is. De oorzaak hiervan is een voormalige verlamming door aanrijding waaraan hij geopereerd is en zijn rug gedeeltelijk bestaat uit ijzeren pinnen. Zonder brace loopt hij waggelend en valt ook regelmatig om.
Op de tweede foto staat hij met de WiggleLess Back Brace onnodig te vermelden dat hij met de steun die de brace geeft veel beter loopt en hiermee ook de nodige artrose uitstelt.


Foto 1 – Mathias, zonder WiggleLess Back Brace alleen met ons Comfort Shirt waardoor je duidelijk kunt zien
hoe slecht hij staat. Mathias heeft een ijzeren pin in zijn rug waardoor hij na de verlamming wel weer
kon lopen. Uiteraard geeft dit problemen aan zijn rug en met de WiggleLess Back Brace staat hij recht
ontlast hij zijn rug en loopt hij veel beter.

 

Foto 2 – Op de tweede foto is duidelijk het verschil te zien en kun je zien hoeveel steun hij met de WiggleLess
Back Brace heeft. Zijn rug is recht en hij kan lopen zonder om te vallen.

 

 

 

D’abord nous voyons Mathias sans son “Wiggleless Back Brace” et après avec. Mathias a une épingle de fer dans son dos qui relie les deux segments fracturés, ainsi que de mauvaises hanches.
Normallement s’il y a de la neige il ne peut pas joindre aux promenades longues car il risque de glisser. Pour nous une promenade longue signifie une promenade de 3 heures.
Avec le ‘brace’ il joint sans tomber, il sait même tourner, renifler sans perdre l’équilibre.

C’est quoi un Wiggleless ?

Comme le nom ‘Wiggleless’ indique c’est un renfort arrière qui assure la stabilité du dos, même avec des plaintes légères ainsi que lourdes.

La stabilité du dos est très important dans le cas ou le chien souffre des plaintes légères et lourdes de dos, causée ou non par des problèmes dans le dos lui-même ou par d’autres plaintes du système musculo-squelettique

Quand utiliser le ‘Wiggleless’?
– arthrose, usure des articulations sans aucune inflammation
– l’arthrite, inflammation des articulations due à l’arthrose
– spondylose, dommages aux vertèbres, cartilage intervenant, (disques intervertébraux) dans les parties les plus mobiles de la colonne vertébrale
– lombalgie due à une dysplasie de la hanche
– se remettre après la chirurgie
– réhabilitation
– traumatisme
– le mauvais cours à travers les causes décrites ci-dessous

Plaintes du dos peuvent avoir de nombreuses causes qui ne sont pas toujours attribuables à l’arrière.
Dysplasie du coude OCD (ostéochondrose dissecans), LPA (lâche processus anconeus) LPC (lâche processus coronoideus)
Avec la dysplasie du coude, les trois formes impliquent toujours un morceau de cartilage lâche, ce qui est très douloureux.
Si la dysplasie est découverte à un âge précoce, il est également conseillé d’opter pour une intervention chirurgicale dès que possible.
Des problèmes de muscles, de tendons et de ligaments font que les chiens font de faux mouvement qui sont stressants pour le dos.
Le ‘Wiggleless’ peut aussi être utilisé périodiquement jusqu’à la guérison.
Le ‘Wiggleless’ réduira la raideur et la douleur pendant et après les promenades et reportera les problèmes d’âge à l’avenir.

Comment prendre les mesures ?
Du centre des omoplates à l’endroit où les hanches commencent.

Prix ‘Wiggleless Back Brace’

X small € 85,90
Taille de la poitrine 35cm jusqu’à 40cm – longueur du dos 17cm jusqu’à 25cm

Small € 106,80
Taille de la poitrine 40cm jusqu’à 45cm – longueur du dos 27cm jusqu’à 30cm

Medium € 123,50
Taille de la poitrine 50cm jusqu’à 60cm – longueur du dos 30cm jusqu’à 35cm

Large € 160,00
Taille de la poitrine 60cm jusqu’à 70cm – longueur du dos 35cm jusqu’à 45cm


www.hondengezondheid.nl/product/wiggleless-dog-back-brace